Existuje „mužské“ myšlení?


,,Mužské“ a ,,ženské“ myšlení

Pokud se budeme chvíli bavit o tzv. ženském mozku, jeho typickým rysem je empatie, schopnost vnímat emoce, myšlenky druhého člověka a reagovat na ně. Oproti tomu tzv. mužský mozek na prvním místě rozebírá svět, vytváří systémy a tvoří pravidla, podle kterých samotné systémy fungují.
oprava mužského mozku
Podle studií lze dokázat podstatný rozdíl ve velikosti mozku u žen a mužů. Oproti ženám mají muži větší mozek s větším počtem neuronů, avšak rozhodujícím faktorem určující mozkovou kapacitu je propojení neuronů. Propojení neuronů je mnohem lepší u žen a proto mají ženy možnost používat obě mozkové hemisféry najednou. Tady nám tedy přichází vysvětlení na to, proč se muži na rozdíl od žen mohou soustředit v určitém čase jen na jednu věc s větší vytrvalostí a soustředěním.
 

V čem je mužský mozek lepší?

Ženský mozek se neustále vychvaluje. Ale co mužský? Podívejme se na důvody, proč je mužský mozek vlastně lepší než ten ženský!
·         Problémy a jejich řešení –  Muži mají výrazně lepší levou hemisféru,  a proto se při řešení problémů zabývají pouze tím najít konstruktivního řešení a výsledek.
·         Lepší matematici –Za mentální matematické schopnosti zodpovídá oblast mozku lobulus parietalis inferior, která je u mužů výrazně větší než u žen. To je důvod, pro muži obvykle dosahují lepších výsledků a to  například v matematických testech než ženy.
když se muži rozsvítí
·         Vnímání bolesti –V mozku vnímá bolest párová mozková struktura amygdala.  Zatímco u žen je aktivní levá, u mužů pravá amygdala, která je spojena především s kontrolou vnějších funkcí – z těchto důvodů muži lépe zvládají bolest.
·         Představivost v prostoru – Naprostá pravda! Muži zkrátka mají lepší prostorovou představivost než ženy. Mužům na rozdíl od žen nedělá problém např. parkování do řady.
·         Chuť na sex – Muži trpí též větším sexuálním apetitem. Co za tím je? Podle studií za to může amygdala, zodpovídajíc za sexuální chování a libido. Tato amygdala  je u mužů větší než u žen.

4.4/5 - (10 votes)