Proč je důležité pečlivě naplánovat reklamní kampaně


Pokud chcete na trh uvést nový výrobek, je potřeba jej nejprve potenciálním zákazníkům představit. To je mnohem důležitější krok, než si většina z nás uvědomuje a často na něm závisí, zda bude nový produkt úspěšný a bude se prodávat či nikoliv.Black Friday – jedna z největších prodejních akcí
 
A právě k tomu slouží reklamní kampaně. Navzdory běžnému přesvědčení se nejedná o pouhou reklamu například v televizi, rozhlase či tisku. Ve skutečnosti se jedná o celý soubor procedur a opatření, která mají pomoci, aby se výrobek dostal na trh co nejlehčeji a aby se dobře prodával.
 
Základem všeho je samozřejmě důkladné plánování. Tomu předchází průzkum trhu, soustředěný na to, zda a v jakých úpravách zákazníci nový produkt nejvíce uvítají, případně jakým způsobem na ně nejlépe zapůsobit. Přitom se samozřejmě musí vytyčit cílová skupina, na kterou bude produkt směřován.
 
Zdá se samozřejmé, že na čím širší publikum budeme cílit, tím víc zákazníků budeme mít. Tak jednoduché to však ani zdaleka není. Tím hlavním důvodem je to, že na čím širší publikum cílíme, tím obecnější propagační prostředky musíme použít. Ty však nejsou ani zdaleka tak efektivní, což v důsledku znamená, že zaujmou mnohem méně lidí, a tedy méně lidí vyzkouší daný výrobek. Proto je důležité pečlivě zvolit, na jakou skupinu budeme cílit.
 
Pokud máme vybráno, je potřeba zjistit, která věc nejvíce zaujme. Je momentálně v kurzu vesmír? Ocení reklamy se sexuálním podtextem? Nebo raději roztomilá zvířátka? A které médium či kombinaci médií zvolit? Máme vsadit na televizi, internet, nebo spíše odborné časopisy a jiné tiskoviny?zarámovaný starý typ reklamy
 
Například televize a internet se zdá samozřejmostí, avšak například starší lidé jej ve velké většině prakticky vůbec nevyužívají. Pokud je tedy náš nový výrobek určen této generaci, je lepší vsadit na televizi, kterou sledují ve velké míře. Naopak mladí lidé ji dnes již příliš nesledují, místo toho používají počítač, mobilní telefon nebo tablet. Je tedy dobré využít spíše tyto platformy.
 
Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na fakt, že finance jsou přeci jen omezené. Musí se tedy pečlivě spočítat náklady a porovnat je s očekávaným výdělkem, aby se zjistilo, zda se to vyplatí.
 
Jak je vidět, vytvořit reklamní kampaň není vůbec nic snadného. Proto bychom neměli na reklamy příliš nadávat, koneckonců i ony jsou jen prací, kterou někdo musel udělat.